Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici

ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici. Eén van de doelstellingen van ADAP is het bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholing voor paramedici.

Met één aanvraag via ADAP kan de activiteit voor de volgende beroepsgroepen worden geaccrediteerd:

 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • huidtherapeuten
 • logopedisten
 • optometristen
 • orthoptisten
 • podotherapeuten
 • oefentherapie Cesar en Mensendieck
 • MBB'ers 

Aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de negen paramedische beroepsverenigingen kunnen hun activiteiten laten accrediteren volgens een door ADAP ontwikkeld toetsingssysteem. De aanbieders bieden beroepsspecifieke en niet beroepsspecifieke deskundigheidsbevorderende activiteiten aan zoals bijvoorbeeld bij-en nascholingsactiviteiten.

De bij- en nascholingsactiviteiten worden getoetst op:

 • vakinhoudelijke criteria
 • onderwijskundige criteria
 • organisatorische criteria